LNTI 7.37 Sofia Tolstoï avec son fils Vanetchka et sa sœur Tatiana Kouzminski avec son fils Mitia